Netspeed

Gizlilik - Güvenlik ve KVKK

Netspeed İnternet A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası

Amaç ve Kapsam

Netspeed İnternet A.Ş., bilgi güvenliği ile ilgili temel ilkeleri, yönergeleri ve uygulama gereksinimlerini belirleyen bu politikayı benimser. Bu politika, şirketimizin bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini koruma amacını taşır. Tüm çalışanlar, yöneticiler ve iş ortakları bu politikaya uymakla yükümlüdür.

Bilgi Varlıklarının Güvenliği

Şirket içindeki tüm bilgi varlıkları, müşteri verileri, iletişim altyapısı, yazılım ve diğer bilgiler gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunur.

Sürekli İyileştirme

Bilgi güvenliği politikası, sürekli bir döngü içinde değerlendirilir, güncellenir ve iyileştirilir. Üst yönetim, bu süreçte liderlik sağlar ve tüm çalışanlar katılımı teşvik eder.

Ana Hedefler

 • Müşteri verilerinin güvenliğini sağlamak ve gizliliğini korumak.
 • Altyapının sürekliliğini sağlamak ve hizmet kesintilerini en aza indirmek.
 • Fiziksel güvenlik tedbirleri ile bilgi varlıklarını korumak ve yetkisiz erişimleri engellemek.
 • Erişim kontrolleri ile sadece yetkili kullanıcıların bilgilere erişimini sağlamak.
 • Bilgi güvenliği olaylarını zamanında tespit etmek ve etkili bir şekilde müdahale etmek.
 • Yazılım güvenliğini sağlamak, zararlı kodlara karşı koruma sağlamak ve düzenli güvenlik güncellemeleri yapmak.
 • Risk yönetimi ile potansiyel riskleri belirlemek, değerlendirmek ve kontrol altına almak.
 • Operasyonel prosedürleri dokümante etmek ve güncel tutarak iş sürekliliğini desteklemek.
 • Müşteri iletişim içeriğini ve trafik verilerini izinsiz erişime karşı korumak.
 • Bilgi varlıklarını etkili bir şekilde yönetmek ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak.
 • Yasal mevzuata, sözleşme gerekliliklerine ve standartlara uyum sağlamak.

Yönetim ve Sorumluluklar

 • Bilgi güvenliği stratejileri belirlemek ve uygulamak için yetkilendirilmiş kişiler atanır.
 • Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek ve gerekli önlemleri almak için uygun mekanizmalar oluşturulur.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler düzenlenir ve kaynaklar sağlanır.
 • Bilgi güvenliği dokümantasyonu düzenli olarak güncellenir ve tüm çalışanlar tarafından erişilebilir şekilde saklanır.
 • Bilgi güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için sürekli çaba sarf edilir.

SONUÇ

NETSPEED İnternet A.Ş. olarak, bilgi güvenliği politikasına kesin bir bağlılık taahhüt ederiz. Bu politika, şirketimizin bilgi güvenliği kültürünü yansıtarak müşterilerimize güvenli bir hizmet sunmamıza yardımcı olur. Bu taahhüt, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize, bilgi varlıklarının güvenliği konusundaki kararlılığımızı gösterir. Bu politika, yasal gereksinimlere ve sektör standartlarına uyum sağlamamıza yardımcı olurken, şirketimizin bütünlüğünü ve itibarını korumak için bir adımdır.